IT-cégként fontos számunkra, hogy ne csupán kövessük iparági trendeket, hanem a lehetőségeinkhez mérten magunk is részt vegyünk azok formálásában. Éppen ezért a csapatunkban dolgozó szakemberek munkájának fontos része az aktuális innovációk mellett a közép-, illetve hosszabb távú technológiai prognózisok folyamatos figyelemmel kísérése.

Utóbbiak kapcsán nagy segítségünkre van az amerikai központú technológiai kutató és tanácsadó cég, a Gartner is, mely tanulmányaival időről időre igyekszik minél pontosabb képet festeni az IT-szféra jövőjéről. A világ több mint száz országában – köztük hazánkban is – működő nagyvállalat nemrég hozta nyilvánosságra az Over 100 Data and Analytics Predictions Through 2025 című publikációját, melyben a következő 2-3 évben várható irányvonalakat és prioritásokat tárja fel kutatási eredményei alapján.

Az adatok és az elemzések mára a vállalati stratégiaalkotás fő mozgatórugóivá váltak, az adatalapú döntéshozatal pedig mind szélesebb körben terjed el az üzleti világban. Alan D. Duncan, a Gartner szakértője szerint azonban sokak számára még mindig nehéz az „adatokban való gondolkodás”. A kutatás alapján létrejött prognózis – kiterjed az IT-infrastruktúrák, az alkalmazások, az adatbiztonság és adatvédelem, a digitális üzlet, az e-kereskedelem területére is, sőt iparági előrejelzésekkel szolgál a banki és befektetési, a kiskereskedelmi, az oktatási, a kormányzati, az egészségügyi, a biztosítási, az egészség és életmód, sőt az olaj- és a gázkereskedelmi területeket illetően is. Íme, néhány fontos megállapítás a leírtakból:

Új szerepkörök, erősödő pozíciók

Bár a legtöbb cégnél napjainkban már nem csupán afféle szolgáltató-/háttérrészlegként működik az IT – hiszen a digitalizáció erősödésével önálló üzleti entitássá nőtték ki magukat a szervezeti struktúrában –, a folyamat nem merül ki ennyiben. A Gartner szerint ugyanis évről évre növekszik majd a cégen belüli IT-szakemberek befolyása, különösen azoké, akik az üzleti adatok begyűjtésében, kezelésében, elemzésében, valamint az azokon alapuló döntéshozatalban vesznek részt.
A prognózis azt jósolja, hogy egy éven belül a ma még Chief Data Officer (CDO) nélkül működő vállalatok esetében a digitális vezetők fele „de facto” CDO-vá válik majd a további üzleti sikerek elérése, illetve az eredmények fenntartása érdekében. Ugyanezen célok nyomán 2024-re a cégek 75%-a létrehozza majd a saját adat- és adatelemzési (D&A) divízióját is, 30%-uk pedig új, a hatékonyságot növelő analitikai rendszereket is vásárol majd. Az adatok üzleti célú használata iránti igény fokozódása tovább pörgeti a felhőalapú technológiák terjedését és fejlődését, ez pedig a szervezeten belül is átalakítja az erőviszonyokat, felértékelődik a kollektív tudás és szakértelem jelentősége.

A mesterséges intelligenciába vetett bizalom

A mesterséges intelligencia (AI) használata már nem újdonság az üzleti világban, a Gartner azonban figyelmeztet: a következő években a fejlesztéseken túl immár a rendszerek folyamatos bevezetésére, sőt az AI eredményorientált használatára kell koncentrálni. Az AI jelentőségét jól mutatja, hogy a 2025-re a cégek 80%-a elbukhatja növekedési esélyeit, ha nem alkalmazzák a legmodernebb technológiákat az adatalapú döntéshozatal során. Az analitika sokkal komplexebbé válik, a cégek már nem csupán egy-egy szoftverre, hanem három vagy több, párhuzamosan alkalmazott, az eredményt tekintve optimálisan összehangolt elemzőrendszerre alapozzák majd döntéseiket – a Gartner prognózisa szerint 2023-ban ez már a vállalatok 60%-ára lesz jellemző. A tanulmány azt is valószínűsíti, hogy az analitikával foglalkozó szakértők közösségekbe tömörülnek, a szervezetek 30%-a pedig a közösség kollektív intelligenciájára alapozza majd működését, ezzel pedig jelentős előnyre tehet szert azon versenytársaival szemben, melyek csupán saját tapasztalataikra vagy egyetlen központi megoldásra támaszkodnak az adatalapú döntéshozatali megoldások használata során.

Az AI az üzleti élet és a céges folyamatok szinte minden pontján beépül majd: a szerződéskötések ellenőrzési folyamataiban éppúgy szerepet kap, mint a HR-döntéshozatalban, a marketingben vagy éppen a kiskereskedelmi értékesítésben. Utóbbival kapcsolatban beszédes adat, hogy a Gartner előrejelzése szerint 2024-ben az e-kereskedelmi forgalom 10%-a már valamilyen AI-megoldás eredményeként jön majd létre. A mesterséges intelligencia a szakmai közösségek életében is megjelenik: 2025-re a munkahelyi beszélgetések 75%-át rögzítik és elemzik majd, ami lehetővé teszi a hozzáadott szervezeti érték hasznosítását és a kockázatok feltárását.

Sokszínű adathalmazok, megújuló infrastruktúra

Az üzleti világ rohamtempójú digitalizációja, a technológiai átalakulás, az üzleti adatok mennyiségi robbanása, illetve azok elképesztő sokszínűsége az adatbegyűjtés, -tárolás, -tisztítás és -feldolgozás során használt infrastruktúra átalakítását is szükségessé teszi. Az IT-vezetőknek már csak ezért is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az iparági prognózisokra, és lényegében egy radikálisan megváltozott adatkezelési környezettel kell számolniuk a közép és hosszú távú digitális stratégia kidolgozása során. A Gartner szerint 2024-re a cégek fele megújítja rendszereit a modern analitikai megoldások infrastruktúra-szükségleteire alapozva; 75%-uk pedig több adatközpontot is használ majd a hatékonyság és a biztonság növelése érdekében.

A tanulmány emlékeztet: a 2020-ban kezdődött világjárvány olyan mértékben felgyorsította a felhőalapú megoldások alkalmazását, hogy a cloud mára lényegében alapértelmezett technológiává vált. Napjainkban pedig már ott tartunk, hogy a legtöbb olyan új projekt életképtelen, amely ellentmond a „cloud first” vezérelvnek.

Megszűnnek a határok, átalakulnak a szerepkörök

A tanulmány az IT-szervezetek jövőjéről is ír. Legfőbb megállapítása, hogy a technológia drasztikus átalakulása a humánerőforrás tekintetében is jelentős változásokat hoz majd néhány éven belül, melynek előszele már napjainkban is tapasztalható. A hagyományos működési modellek gyakorlatilag megszűnnek, ahogyan a klasszikus értelemben vett szervezeti és munkaköri határok is a feledés homályába vesznek. Az átalakulás fokozottan érinti majd a menedzsmentet is, hiszen az IT-szervezeteknek olyan vezetőkre lesz szükségük, akik a technikai háttér biztosítása és a folyamatos innováció mellett képesek arra is, hogy olyan csapatot hozzanak létre és vezessenek, mely üzleti értelemben is hozzáadott értékkel tud szolgálni a vállalat számára.

Adatbiztonság és a személyes információk kezelése

Néhány hónapja, az adatbiztonság világnapján mi is foglalkoztunk az adatbiztonság jelentőségével. Kollégánk  szerint  az UC számára az év minden napján szakmai minimumnak számít, hogy szem előtt tartjuk a kiberbiztonságot és preventív tanácsokkal látjuk el ügyfeleinket az adataik védelmét illetően. A megfelelő adatvédelem pozitív hatásai a mindennapi és az üzleti számtalan területén megmutatkoznak, csakúgy, mint a negatív hatások. Egy-egy cégre nézve nem mindegy tehát, hogy miként bánik a rábízott vagy birtokában lévő személyes adatokkal; lényegében a vállalat jövője múlhat azon, hogy milyen gondossággal kezeli azokat. A prognózis szerint 2023-ban versenytársaikhoz képest akár 20%-kal több digitális bevételre is szert tehetnek azok a cégek, melyek az adatvédelmet – mint felhasználói élményt – az ügyfélélmény szintjén kezelik. Ezt felismerve a cégek ötöde arra is hajlandó lesz, hogy a hivatalos nemzeti és nemzetközi előírásokat meghaladó mértékben garantálja ügyfeleik adatainak a biztonságát. Ennek szellemében 2025-re a cégek 40%-ánál – szemben a mai 10%-kal – lesz olyan felelős vezető, aki a kifejezetten a kiberbiztonsági kérdésekkel foglalkozik, és természetesen a területre szakosodott alkalmazottak száma is növekszik majd.

A CRM-rendszerek töretlen népszerűsége

A Gartner iparági előrejelzése megerősített bennünket abban, hogy jól láttuk a trendeket már évekkel ezelőtt és ma is jó úton járunk, amikor a Salesforce CRM-rendszerét ajánlunk ügyfeleink számára. A tanulmány azonban arra is figyelmeztet hogy a fejlődés a CRM-rendszereket illetően is elképesztő ütemben felgyorsul a következő években. Egymást érik az újabb és újabb automatizációs megoldások, az értékesítés egyre inkább a digitális platformokon keresztül zajlik, a mesterséges intelligencia pedig e területen is átalakítja a hagyományos munka- és szerepköröket, és ez a B2C, illetve a B2B szektorokra egyaránt igaz. 2024-ben a vezető világcégek többségénél az értékesítési folyamatok 80%-ban már nem is lesz emberi beavatkozás.

A Gartner harmincoldalas tanulmánya mindezeken kívül – a teljesség igénye nélkül – az IT kormányzati jelentőségével, a távmunka térhódításával, az egészségügyi, a pénzügyi és biztosítás szféra technológiai változásaival, az okosváros-projektekkel is foglalkozik. Ha kíváncsi vagy a további részletekre, ingyenes regisztrációt követően a weboldalukról letöltheted a tanulmányt.

Mátyás Encsy

Author Mátyás Encsy

More posts by Mátyás Encsy

Leave a Reply